Tooted ja hinnakirjad


Kvaliteeditingimused

  • Söödateraviljad (oder, nisu, kaer)

      Näitaja Baasnäitaja 1. Suurim lubatud niiskuse sisaldus 13,5% 2. Nende koostisosade ülemmäär, mida ei või sisaldada laitmatu kvaliteediga söödateravili (2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 5% 2.1. Katkised terad 3% 2.2. Teralisandid, millest  (2.2=2.2.1+2

  • Toiduteraviljad

      Näitaja I  kat II kat III kat Niiskus, %   11,0-13,5   Mahukaal, g/l Min 775 Min 770 Min 770 Langemisarv, s Min 250 Min 250 Min 220 Kleepvalk Min 30 Min 27 Min 23 Proteiin, % Min 15,0 Mi

  • Õlikultuurid

    Näitaja Baas- näitaja Vastuvõtu- piir Juurde- või mahahindlus baasnäidust erineva osa kohta Õli, % 40   Juurde- ja mahaarvestus 0,15% iga 0,1% õlisisalduse vahe kohta Prügilisandid, % 2 Max 4 Juurde- või mahaarvestus 0,1% iga 0,1% lisandi sisalduse vahe kohta