Tooted ja hinnakirjad


Kvaliteeditingimused

Õlikultuurid

Näitaja Baas-
näitaja
Vastuvõtu-
piir
Juurde- või mahahindlus baasnäidust erineva osa kohta
Õli, % 40   Juurde- ja mahaarvestus 0,15% iga 0,1% õlisisalduse vahe kohta
Prügilisandid, % 2 Max 4 Juurde- või mahaarvestus 0,1% iga 0,1% lisandi sisalduse vahe kohta
Klorofüll, ppm õlis 30 Max 50 Kõrgema näitaja puhul on õigus vastuvõtust keelduda või teha mahahindlust 0,02% iga 30ppm ületava 0,1 klorofülli sisalduse vahe kohta
Niiskus, % 7 Min 6, Max 9 Üle vastuvõtupiiri - kuulub ülekuivatamisele ja klient kannab kuivatuskulud 
Glükosinolaadid, mmol/kg   Max  25 Kõrgema näitaja puhul on õigus vastuvõtust keelduda või teha mahahindlust
FFA, % Max 1,5 Max 2 Kõrgema näitaja puhul on õigus vastuvõtust keelduda või teha mahahindlust
Eruukahape,%   Max 2 Kõrgema näitaja puhul on õigus vastuvõtust keelduda või teha mahahindlust